VAZDUŠNA PROPUSTLJIVOST

Određivanje vazdušne propustljivosti zgrada i stanova

Predmet ispitivanja su zgrade i stanovi. Laboratorija pruža usluge merenja i ispitivanja zaptivenosti stanova, kuća, zgrada.

Terenska merenja se vrše na osnovu standarda SRPS EN ISO 9972:2016, a na zahtev klijenta, vazdušna propustljivost stanova može da se ispituje i na osnovu povučenog standarda SRPS U.J5.100:1984.

Merenje vazdušne propustljivosti je neophodno u utvrđivanju energetskih performansi građevinskih objekata u cilju unapređenja energetske efikasnosti i dobijanjа sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („energetski pasoš“).

Gubici energije za grejanje kroz fasadni omotač i ugrađenu stolariju sa prozorima imaju glavni uticaj na termički bilans zgrade. Pored pojedinačnog proizvodnog kvaliteta ugrađene stolarije i prozora, još veći uticaj na ukupne termičke performanse izgrađenog objekta ima i postupak ugradnje. Metodom provere zaptivenosti („Blower Door“), merenja koeficijenta prolaska toplote U, uz pomoćno korišćenje termovizijskog snimanja dobija se realna slika stanja termičkog omotača objekta.

određivanje vazdušne propustljivosti
određivanje vazdušne propustljivosti