SERTIFIKATI KOJE POSEDUJEMO

ISO 17025

Ovaj standard utvrđuje opšte zahteve za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentnost u radu laboratorija.

ISO 9001

Potvrda da poseduje potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu menadžmenta kvalitetom.

ISO 45001

Potvrda o posedovanju potrebnog znanja, veštine i iskustva neophodnog za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

ISO 14001

Potvrda o posedovanju potrebnog znanja, veštine i iskustva neophodnog za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu menadžmenta životnom sredinom.