TOPLOTNA OTPORNOST

Merenje toplotne otpornosti i koeficijenta prolaza toplote na građevinskim konstrukcijama zgrada

Predmet ispitivanja su građevinske konstrukcije zgrada. Laboratorija pruža usluge merenja i ispitivanja toplotne izolacije elemenata zgrada. Terenskim, neinvazivnim merenjima se utvrđuju toplotna otpornosti i koeficijent prolaza toplote (koeficijent U) termičkog omotača zgrade.

Merenja se vrše na osnovu standarda SRPS ISO 9869-1:2016. Na zahtev klijenta, merenja prolaza toplote u građevinskim konstrukcijama zgrada može da se radi i na osnovu povučenog standarda SRPS U.J5.062:1984.

Merenje toplotne izolacije neophodno je u utvrđivanju energetskih performansi građevinskih objekata, u cilju unapređenja energetske efikasnosti i dobijanjа sertifikata o energetskim svojstvima zgrade („energetski pasoš“).

Gubici kroz fasadni omotač utiču sa oko 35% energije za grejanje. Pored podrazumevanog dobrog proračuna u izradi projektne dokumentacije, podrazumeva se i korišćenje materijala sa projektovanim termičkim specifikacijama kod ugradnje. Jedino metodom merenja koeficijenta prolaska toplote U, uz pomoćno korišćenje termovizijskog snimanja će se dobiti realna slika stanja termičkog omotača izvedenog objekta.

Ispitivanje toplotne izolacije građevinskih konstrukcija spada u najzahtevnija i najsloženija terenska merenja. Neophodna je vrhunska oprema, ali pre svega obuka ispitivača, teorijsko znanje i praktično iskustvo.

Laboratorija 3B Inženjering, čiji naslednik je laboratorija RONNOR, je prva laboratorija u Srbiji koja je akreditovana 2005. godine za ova merenja. Za ispitivanja toplotne izolacije laboratorija RONNOR koristi etaloniran merni sistem Hukseflux, Holandija.

koeficijent prolaza toplote
koeficijent prolaza toplote